BẢNG NGỌC BỔ TRỢ, CÁCH CHƠI LÊN ĐỒ WARWICK MÙA 9 2019: RỪNG, TOP