VL LÀ GÌ? VIẾT TẮT CỦA TỪ NÀO VÀ CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO?