Viết báo cáo tường trình cách sơ cứu và băng bó khi gặp người bị gãy xương cẳng tay