TRONG CHẾ ĐỘ DỄ, ĐẠI HỎA NGỤC VƯƠNG SẼ BƯỚC VÀO CƠ CHẾ ĐẶC BIỆT KHI SINH LỰC CÒN BAO NHIÊU?