TRONG CÁC KẾT LUẬN SAU, KẾT LUẬN NÀO SAI ?ĐẶC ĐIỂM LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO LÀ: