Topic là gì? bạn hiểu topic thế nào và chức năng nó ra sao