Top 12 Người Dùng Trái Ác Quỷ Hệ Paramecia Mạnh Nhất, Luffy Còn Lâu Mới Là Số 1