TOP 12 NGƯỜI DÙNG TRÁI ÁC QUỶ HỆ PARAMECIA MẠNH NHẤT, LUFFY CÒN LÂU MỚI LÀ SỐ 1