TIPS CHỮA, PHỤC HỒI GIÀY DA BỊ TRÓC HIỆU QUẢ NHẤT TẠI NHÀ