Theo bạn người có giấy phép lái xe hạng b2 được điều khiển loại xe nào?