Theo bạn khái niệm “đường cao tốc” được hiểu như thế nào là đúng?