TẠI MẶT TRẬN ĐÀ NẴNG NGUYỄN TRI PHƯƠNG ĐÃ SỬ DỤNG CHIẾN THUẬT GÌ