Sau khi nói: “Ta sẽ chấm dứt nỗi đau của ngươi !” Jinsoyun sẽ làm gì?