SAU KHI NÓI: “TA SẼ CHẤM DỨT NỖI ĐAU CỦA NGƯƠI !” JINSOYUN SẼ LÀM GÌ?