Sau khi Bukka xoay vai, dùng hiệu ứng khống chế nào để ngăn nó thực hiện cơ chế?