Sau khi Bukka duỗi chân, dùng hiệu ứng khống chế nào để ngăn nó thực hiện cơ chế?