Sát thủ gia tăng bao nhiêu tỉ lệ né tránh khi vào thế tàng hình?