Rsx 150 giá bán xuất xưởng bao nhiêu? chi tiết hình ảnh