Quỷ Xiềng Xích không biến mất khi Thuật Sư dùng kĩ năng nào?