Quang Hải và Pau FC đều không có niềm vui trong tháng cuối năm