QUÁI VẬT NÀO CÓ KHẢ NĂNG XUẤT HIỆN SAU KHI BẠN ĐÁNH RÙA THẦN?