ĐỊNH NGHĨA 'THỰC' CỦA PORT LÀ GÌ? CHÚNG ĐƯỢC CÀI ĐẶT Ở ĐÂU?