Định Nghĩa 'Thực' Của Port Là Gì? Chúng Được Cài Đặt Ở Đâu?