【GIỐNG CHÓ POOCHIN】POODLE LAI NHẬT TRƯỞNG THÀNH GIÁ BAO NHIÊU