Phụ bản vườn thiên quy có thể đi được mấy lần trong ngày?