Người tuyết giận dữ dùng hấp thu nhiệt tối đa bao nhiêu lần?