MƠ THẤY NGƯỜI NỔI TIẾNG LÀ ĐIỂM BÁO GÌ VÀ NÊN ĐÁNH CON GÌ TRONG LÔ ĐỀ?