CÂU ĐỐ "MẸ VUÔNG, CON TRÒN, MỖI LỨA SÒN SÒN, ĐẺ 20 ĐỨA"