Câu đố "mẹ vuông, con tròn, mỗi lứa sòn sòn, đẻ 20 đứa"