MẶT BẰNG R5B ROYAL CITY: LAYOUT 13 CĂN SẢNH B TOÀ R5