Mak Sobo gọi được tối đa bao nhiêu Kiếm sư để trợ giúp?