KHẮC PHỤC LỖI 1935 KHI CÀI ĐẶT MICROSOFT OFFICE — KEYCHUAN