Kĩ năng kiên định của cuồng long không thể thoát khỏi hiệu ứng khống chế nào?