Không Sử Dụng Được Bàn Phím, Chuột Khi Boot Usb Cài Win