Không sử dụng được bàn phím, chuột khi boot usb cài win