Kho báu bí mật của nhà tù hắc long có thể nhận được phần thưởng gì?