Khi người ta không còn yêu nhau nữa câu hỏi thăm cũng trở nên thừa