Karma là gì? phân loại, 12 luật nhân quả karma của cuộc sống