CÁCH TẠO USB BOOT, TẠO USB CÀI WINDOWS BẰNG RUFUS ĐƠN GIẢN, HIỆU QUẢ