HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC LỖI CẬP NHẬT PHIÊN BẢN LIÊN MINH HUYỀN THOẠI