Shen Mùa 11: Cách Chơi, Lên Đồ & Bảng Ngọc Shen Top, Sp