Cách Chơi Hoa Quả Nổi Giận Trên Điện Thoại, Chơi Plants Vs Zombie Trên