#6 HƯỚNG DẪN TẠO USB BOOT ĐA CHỨC NĂNG: DLC BOOT, ANH