Hiệu ứng Cộng hưởng năng lượng quỷ dữ của Zakhan không có tác dụng nào sau đây?