Hack tập kích mobile mod xóa map, phạm vi full súng, tăng đục tường