Giao diện bảng hiệu ứng có thể bật/tắt ở trong mục nào?