Cháy nhà, 6 người chết ở thủ đức: vì sao cháy nhỏ mà nhiều người chết?