CHOI GAME NINJAGO QUYẾT ĐẤU, SOHA GAME, AME HÀNH ĐỘNG