EM HÃY CHO BIẾT VÌ SAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỦA CHÚNG TA CẦN PHẢI TRỒNG THÊM NHIỀU CÂY XANH