Em hãy cho biết vì sao thành phố hồ chí minh của chúng ta cần phải trồng thêm nhiều cây xanh