Dung tích sống là gì? quá trình luyện tập để tăng dung tích sống phụ thuộc vào những yếu tố nào?