DUNG TÍCH SỐNG LÀ GÌ? QUÁ TRÌNH LUYỆN TẬP ĐỂ TĂNG DUNG TÍCH SỐNG PHỤ THUỘC VÀO NHỮNG YẾU TỐ NÀO?