XÌ HƠI NHIỀU LIÊN TỤC CÓ TỐT KHÔNG, NẾU CÓ MÙI HOẶC KHÔNG KIỂM SOÁT PHẢI LÀM SAO?