Xì hơi nhiều liên tục có tốt không, nếu có mùi hoặc không kiểm soát phải làm sao?