ĐIỀU NÀO LÀ ĐÚNG KHI VÕ SƯ DÙNG CUỒNG PHONG QUYỀN LÊN MỤC TIÊU TÀNG HÌNH?