Điều nào là đúng khi Võ Sư dùng Cuồng Phong Quyền lên mục tiêu tàng hình?