Danh sách thí sinh được miễn thi và xét tuyển thẳng vào đại học năm 2020