Đánh giá có nên mua kia forte/cerato 2012 cũ không?