ĐÁNH GIÁ GALAXY J7 PRO: ĐỘC ĐÁO Ở THIẾT KẾ, "PRO" VỚI CAMERA F1