đánh giá galaxy j7 pro: độc đáo ở thiết kế, "pro" với camera f1